Strona główna / Struktura Urzędu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica


mgr Grzegorz Niezgoda

 

 

 

  Sekretarz Miasta i Gminy 
Szczawnica

 

mgr Tomasz Ciesielka

 

 

  Skarbnik Miasta i Gminy 
Szczawnica

mgr inż. Grzegorz Politowicz


 

Inspektor Ochrony Danych: Marcin Ciesielka

Pełnomocnik d.s. informacji niejawnych: Tadeusz Machlowski


REFERATY URZĘDU:

Organizacyjno-Administracyjny
Kierownik referatu: mgr Tomasz Ciesielka
Inspektor: Anna Niezgoda
Inspektor: Maria Niezgoda
Specjalista: Sylwia Mastalska
Informatyk: Rafał Szatkowski

Finansowo-Budżetowy i Podatków
Skarbnik Miasta: Grzegorz Politowicz
Kierownik referatu: Bernadetta Psonak
Podinspektor: Kinga Zachwieja
Inspektor: Krystyna Gabryś
Podinspektor: Jolanta Nizielska-Mrugała
Podinspektor: Joanna Zachwieja
Specjalista: Agnieszka Naglik
Podinspektor: mgr Agnieszka Pluta
Podinspektor: Julia Ciesielka
Inspektor: Anna Owsianka

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego , Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu: Jolanta Poręba
Inspektor: Urszula Korus
Inspektor: inż. Krzysztof Jurkowski
Inspektor: Janina Mastalska
Inspektor:  Krzysztof Wróbel


Stanowisko d.s. Promocji,Turystyki,Kultury i Sportu
wakat


Referat Rozwoju Lokalnego Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych

Podinspektor: inż. Marta Słabiak
Inspektor: mgr Diana Dębska
Inspektor: inż. Wojciech Pałka
Inspektor: Małgorzata Kita
Podinspektor: Tadeusz Machlowski


Referat Spraw Obywatelskich w skład którego wchodzi USC
Kierownik  Referatu: mgr Joanna Stychno-Ciesielka
Inspektor: Anna Szczepaniak
Inspektor: Lucja Czaja

 

Referat Oświaty  tel. 18 262 20 81
Główny Specjalista: Marta Brząkała
Inspektor: Anna Hurkała
Inspektor: Paulina Mogilska-Słowik
 STRAŻ MIEJSKA
ul. Szalaya 84
tel. 18 262 12 07 , 666 059 090
Komendant: Andrzej Bańkosz       tel. 666 058 080
Strażnik: Ewa Nalepa
Strażnik: Jakub Gębala

 

 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA i GMINY

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
      BIP MGOPS
kierownik : Lidia Misztal  tel. 18 262 10 66

Miejska Biblioteka Publiczna
     www.biblioteka.szczawnica.pl
dyrektor: Stanisława Waruś  tel. 18 262 23 58

Miejski Ośrodek Kultury
     www.mokszczawnica.pl
dyrektor : Hurkała Tomasz  tel. 18 262 26 66

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej    
www.mzgk.szczawnica.pl
dyrektor : Józefa Kanclerska  tel. 18 262 27 68

Miejskie Przedszkole Publiczne
     www.przedszkole.szczawnica.iap.pl
dyrektora : Alicja Łazarczyk  tel. 18 262 23 27

Gimnazjum Publiczne
     www.gim.szczawnica.pl
dyrektor : Anna Szczepaniak  tel. 18 262 24 84

Szkoła Podstawowa Nr 1
     www.sp1.szczawnica.pl
dyrektor : Paweł Sypek  tel. 18 262 26 01, 18 262 20 81

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlachtowej     
www.sp3-szczawnica.iaw.pl
dyrektor : Beata  Kowalska  tel. 18 262 01 00