KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


BIURO ZAWODÓW CZYNNE OD GODZ. 8.30

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica serdecznie zaprasza uczniów z terenu Miasta i Gminy Szczawnica do udziału w zawodach sportowych pn. „Mały Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w narciarstwie alpejskim”.

Zawody sportowe przeprowadzone zostaną w dniu 25 lutego 2018 r. (niedziela) w Jaworkach na stoku ośrodka Arena Narciarska Jaworki – Homole.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych istnieje możliwość zmiany terminu lub miejsca rozgrywania zawodów, o czym zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem

Koszt zakupu 4 godzinnego karnetu dla startującego zawodnika wynosi 35 zł + 10 zł kaucja za kartę, z tego:

  • Miasto i Gmina Szczawnica pokrywa 20,00 zł
  • zawodnik pokrywa 15 zł + 10 zł kaucja za kartę

Ulgowy karnet zakupić będzie można w kasie w dniu zawodów po okazaniu nr startowego.

 UWAGA!!!

Uczniowie, którzy dotychczas nie zgłosili (u nauczycieli wychowania fizycznego) swojego uczestnictwa w zawodach, mogą dopisać się do listy startowej przesyłając w terminie do dnia 19 lutego 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 swoje zgłoszenie na adres e-mail: promocja@szczawnica.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko startującego ucznia, datę urodzenia, klasę oraz informację o placówce oświatowej, którą zawodnik reprezentuje.  

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie kasku narciarskiego, sprawdzonego sprzętu oraz pisemna zgoda rodziców /prawnych opiekunów/ na udział w zawodach.

Regulamin zawodów

 Oświadczenie Rodzica lub prawnego Opiekuna
o zdolności dziecka do udziału w zawodach sportowych