Szczawnicka Amatorska Liga Siatkówki - termin zgłoszeń!


Termin zgłaszania drużyn do Szczawnickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica zostaje przedłużony do dnia 1 grudnia 2017 r.

 

 

Opłaty startowe oraz zgłoszenia drużyn, na obowiązującym formularzu zgłoszeniowym, należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, (pokój nr 206, II piętro), w formie pisemnej do dnia 1 grudnia 2017 r.

Opłata startowa wynosi 15,00 zł od każdego zgłoszonego zawodnika.


Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swojego uczestnictwa.

Regulamin Szczawnickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki

Formularz Zgłoszeniowy

 

Autor: AS