Szczawniccy Kameraliści koncertowali w Collegium Maius


Szczawniccy Kameraliści, stanowiący zarazem wokalny trzon międzynarodowego Baroque Collegium 1685 na zaproszenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykonali unikatową staropolską muzykę w słynnej auli Collegium Maius. Okazją do zaprezentowania dzieł był uroczysty  Jubileusz, podsumowujący dorobek naukowy profesora literatury staropolskiej Wacława Waleckiego, specjalisty m.in. od twórczości Jana Kochanowskiego oraz Mikołaja Reja, a także badającego  dorobek Estreicherów.

Baroque Collegium 1685 pod dyrekcją Agnieszki Żarskiej zaprezentowało „Pieśń nabożną” do słów Mikołaja Reja , której zapis pochodzący  z lat 40 XVI w, jest jednym z najstarszych polskich druków muzycznych oraz niezwykłą Pieśń Rokoszan Zebrzydowskiego datowaną na I dekadę XVII w. Oba utwory są częścią dorobku edytorskiego prof. Waleckiego.

Krótkiego koncertu wysłuchało ponad 100 osób w tym Rektor Uj prof. Franciszek Ziejka oraz profesorowie z uczelni polskich, a także z Wiednia i Petersburga. Partie solowe wykonali: Jakub Mastalski, Wojciech Żarski oraz najmłodszy śpiewak Baroque Collegium 1685 - Bartłomiej Trzeszczoń, który od ponad roku jest związany z zespołem i śpiewając dyszkantem wykonuje wymagający  repertuar kantatowy, w tym Kantaty J.S.Bacha i dzieła G.F. Haendla

Międzynarodowe Baroque Collegium 1685 zadebiutowało w 2016 r. Zespół założony i prowadzony przez Agnieszkę Żarską, wykonuje repertuar oratoryjno-kantatowy współpracując ze znakomitymi muzykami z wielu krajów Europy. Koncertował z sukcesem m.in. na festiwalach w Warszawie,  Nowym Sączu  i Bytomiu.

 

Tekst: SCK

Zdjęcia:  K.Kordas

                                                                                                     Galeria