Tabela rocznych poziomów ograniczenia masy ulegających biodegradacji, odzysku i recyklingu


Tabela rocznych poziomów ograniczenia masy ulegających biodegradacji, odzysku i recyklingu.

 

Rok Procent wymagany Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

2012

 wymagany
osiągnięty
75
22,96
10
19
30
100
2013 wymagany
osiągnięty
50
18,09
12
25,38
36
100
2014 wymagany
osiągnięty
50
11,10
14
38,08
38
100
2015 wymagany
osiągnięty
50
0
16
33,46
40
100
2016 wymagany
osiągnięty
45
0
18
40,8
42
0
2017 wymagany
osiągnięty
45
0,24
20
31,61
45
0