Piętnastolecie partnerstwa Szczawnicy i Perlebergu


„Jest rzeczą wyjątkową, że współpraca pomiędzy Perlebergiem a Szczawnicą jest wciąż aktywna, a miasta są sobie bliskie pomimo dzielącego je tysiąca kilometrów” – tymi słowy Martin Gorholt – pełnomocnik Brandenburgii i jednocześnie Sekretarz Stanu ds. Współpracy Międzynarodowej, rozpoczął 16 września uroczystości w perleberskim ratuszu.

Tego dnia obchodzone było piętnastolecie podpisania umowy o współpracy i partnerstwie pomiędzy Szczawnicą a niemieckim Perlebergiem. Uroczystości zainicjowane zostały podpisaniem umowy o podtrzymaniu woli współpracy, sygnowanej przez Panią Annette Jura – burmistrz Perlebergu oraz Tomasza Moskalika – zastępcę burmistrza Szczawnicy.

We wstępnym słowie Pani Burmistrz podziękowała inicjatorom porozumienia z 2002 roku, tj. ówczesnym burmistrzom: Michałowi Kochanowi, Dietmarowi Ziganowi, osobom szczególnie zaangażowanym we współpracę – Stanisławie Szołtysek, Martinowi Sengebuschowi.

Z kolei Tomasz Moskalik przypomniał zebranym o dotychczasowej współpracy, tj. corocznym prezentowaniu rzemiosła ludowego i kuchni regionalnej na Festiwalu „Muzyka Świata”, promowaniu swojej kultury poprzez występy zespołów i solistów. Zastępca burmistrza szeroko opowiadał o programie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej pn. „Wychodzimy naprzeciw Europie”, w ramach którego dokonywały się wymiany młodzieży, polsko-niemiecko-słowackich projektach kulturowych. Podkreślił też szczególną rolę współpracy strażaków oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z ich niemieckimi odpowiednikami.

Wiceburmistrz uzupełnił listę zasłużonych na rzecz współpracy o osoby, które przez piętnaście lat organizowały wszystkie wymienione wydarzenia – podziękował Janinie Zachwiei, Annie Szczepaniak, a po stronie niemieckiej Karin Wahse, Wandzie Hoppe i Uwemu Sleich.

„Teraz nasza współpraca wchodzi w okres dorosły. Nasze wspaniałe miasta mogą skoncentrować się na harmonijnym realizowaniu postulatów porozumienia – tworzyć most do szukania tego co nas łączy i poznawać to co jest indywidualne i niepowtarzalne.

Nasza współpraca ma też jeszcze jedno zadanie – w czasach, gdy można usłyszeć głosy, że współpraca ponad granicami nie jest konieczna do zrównoważonego rozwoju regionu, musi dawać przykład, że warto współpracować. Powtórzę jeszcze raz: nasza współpraca jest pięknym przykładem dojrzałości naszych małych społeczeństw i daje świadectwo mocniejsze niż najgłośniejsze słowa ludzi, którzy kierowani wyłącznie strachem chcą budować mury na mapie Europy. Taki mur chroni, ale niestety jednocześnie nie przepuszcza przyjaciół – po prostu izoluje.” – powiedział podsumowując spotkanie Tomasz Moskalik

Następnie delegaci i gospodarze udali się na wizytacje remiz strażackich, gdzie szczawniccy strażacy reprezentowani przez Monikę Mastalską, Wojciecha Mastalskiego i Michała Bańkosza, mogli wymienić spostrzeżenia na temat funkcjonowania straży pożarnych w Polsce i Niemczech.

„Nasza jednostka, pod względem wyszkolenia i wyposażenia nie odbiega od perleberskich straży pożarnych” – podkreślała Monika Mastalska. „Oczywiście zawsze jest coś, co warto by było mieć – na przykład Perleberg posiada 28metrową drabinę, której my nie mamy. Szczawnicka jednostka posiada natomiast dużo lepsze indywidualne wyposażenie strażaków niż nasz niemiecki odpowiednik.”

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, na której celebrowano zarówno piętnastolecie współpracy miast, jak i dwudziestolecie powstania perleberskiego stowarzyszenia na rzecz rozwoju miasta.

„Samorządy są inicjatorami działań, natomiast to właśnie stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego i zwykli mieszkańcy stanowią fundament współpracy Szczawnicy i Perlebergu” – podkreślał Tomasz Moskalik

Podczas spotkania przedstawiciele miast uzgodnili zarys kalendarza wymiany i imprez kulturalnych, które przy udziale zaprzyjaźnionych miast będą się odbywać w Szczawnicy i Perlebergu.

W uroczystościach ze strony polskiej uczestniczyli: Tomasz Moskalik, Anna Szczepaniak, Jolanta Poręba, Urszula Korus oraz strażacy: Monika Mastalska, Wojciech Mastalski oraz Michał Bańkosz.

foto: Robert Kazmierczak