Zrealizowane w 2012 r.


  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015


Bieżące i Zrealizowane Inwestycjie 2012
( kliknięcie na zdjęcie powoduje otwarcie galerii, kliknięcie na tytuły niektórych inwestycji otwiera artykuł )

Inwestycja Przed Po
Rewitalizacja Placu Dietla i ulicy  Zdrojowej
(czytaj artykuł)
w trakcie realizacji

Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego
(czytaj artykuł)

zdjęcia w traklcie realizacji

Przebudowa i modernizacja ulicy Szalaya boczna w kierunku parkingu ENION
Odnowa centrum wsi Szlachtowa
(czytaj artykuł)
Remont barierki ochronnej na ulicy Kowalczyk
Remont kanalizacji burzowej i odtworzenie nawierzchniulicy Połoniny obok Sanatorium "Dzwonkówka"
Budowa kanalizacji burzowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Sopotnicka boczna w kierunku "Gabańki"
Budowa kanalizacji burzowej oraz nawierzchni ulicy Widok boczna

Modernizacja ulicy Głównej na odcinku od ulicy Skotnickiej do wjazdu do Szczawnicy

Modernizacja nawierzchni ulicy Pod Homolami w Jaworkach
(czytaj artykuł)
Wymiana bariery przy ulicy Głównej obok Delikatesów Centrum  
Budowa zatoki przystankowej wraz z oznakowaniem przy Wąwozie Homole w Jaworkach  
Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni żwirowej ulicy na Opołtę w Jaworkach  
Zabezpieczenie korpusu ulicy Sielskiej w Szlachtowej

 

Modernizacja ulicy Skotnickiej

 

 

 
Remont nawierzchni drogi na Bereśnik
Remont drogi gminnej nr K 364889K ul. Języki
Przebudowa głównego układu komunikacyjnego Szczawnicy Wyżnej ul. Sopotnicka
Odnowienie nawierzchni asfaltowej na ulicy Biała Woda w Jaworkach

w trakcie realizacj

Zabezpieczenie korpusu dogi ul. Berech przy moście nad p. Grajcarek w Szlachtowej