Copyright 2002-2022 Interaktywna Polska Thu, 7 Jul 2022 02:38:32 EDT rssnews http://www.szczawnica.iaw.pl http://www.szczawnica.iaw.pl pl-pl Tabela rocznych poziomów ograniczenia masy ulegających biodegradacji, odzysku i recyklingu http://www.szczawnica.iaw.pl/pl/985/163336/Tabela_rocznych_poziomow_ograniczenia_masy_ulegajacych_biodegradacji_odzysku_i_recyklingu.html Projekt programu usuwania azbestu http://www.szczawnica.iaw.pl/pl/985/141999/Projekt_programu_usuwania_azbestu.html Szczawnica w smartphonie http://www.szczawnica.iaw.pl/pl/988/111057/Szczawnica_w_smartphonie.html <img src="http://img.iap.pl/s/67/8323/Wiadomosci/988/111057_szczawnica_w_smatphonie.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Nowy system gospodarki odpadami w Mieście i Gminie Szczawnica http://www.szczawnica.iaw.pl/pl/985/108175/Nowy_system_gospodarki_odpadami_w_Miescie_i_Gminie_Szczawnica.html <img src="http://img.iap.pl/s/67/8323/Wiadomosci/985/108175_kosz.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> "Muzyczna Owczarnia" - program http://www.szczawnica.iaw.pl/pl/989/411/Muzyczna_Owczarnia-program.html Zaszeregowywanie obiektów hotelarskich http://www.szczawnica.iaw.pl/pl/988/266/Zaszeregowywanie_obiektow_hotelarskich.html Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie http://www.szczawnica.iaw.pl/pl/988/265/Minimalne_wymagania_co_do_wyposazenia_dla_innych_obiektow_w_ktorych_swiadczone_sa_uslugi_hotelarskie.html Stan zarejestrowanej bazy noclegowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w dniu 31 grudnia 2016 r. http://www.szczawnica.iaw.pl/pl/988/263/Stan_zarejestrowanej_bazy_noclegowej_na_terenie_Miasta_i_Gminy_Szczawnica_w_dniu_31_grudnia_2016_r.html